woensdag 21 januari 2015

Watervogels spotten in Anderstad en de waterbekkens

Zondagmorgen (18 jan) trotseerden 8 moedigen het weer om in Anderstad de overwinterende vogels te gaan spotten. De regen deerde ons inderdaad niet want al vrij vlug ontdekten wij 2 rustende ransuilen. Op de vijver zaten veel meerkoeten en meeuwen maar een vijftigtal watersnippen bekoorden ons er het meest. Na een snelle hap gingen we verschillende waterbekkens afloeren. Toch enkele opmerkelijke waarnemingen: een overvliegend smelleken, nonnetjes, dodaarzen, smienten, stormmeeuwen en nog enkele roofvogels.
Lees een bondig verslag hier.