dinsdag 30 december 2014

Dag van de natuur

Op zaterdag 15 november, hielden we onze dag van de natuur. Op zo'n dag wordt er een groter werk aangevat omdat er dan steeds een grotere groep verschijnt. Dit jaar kozen we om de voorste rij knotwilgen op de Laarbeemden te knotten. De "zagemannen" hadden een dagje voordien reeds enkele bomen ingekort zodat we direct aan de slag konden. Het brandhout werd op de dijk gelegd waarna we het met de kar naar de brug brachten en daar op een aanhangwagen vervoerden naar de vrijwilligers thuis. Het sprokkelhout werd op hopen gelegd zodat de kleien zangvogels er bescherming kunnen vinden. De natuur verteert zulke hopen in feite binnen de 2 jaren zodat we dit niet hoeven op te branden. 's Middags verwenden we ieder met lekkere soep en nog een lekkere hap. 's Avonds waren we tevreden van het geleverde werk en zagen dat er weer stukje natuur nieuwe kansen krijgt.