vrijdag 24 oktober 2014

Diavoordracht: Wilde bijen, een wereld apartDe laatste jaren bereiken ons meer en meer alarmerende berichten over de achteruitgang van bijenpopulaties. Bij honingbijen zijn wintersterftes van 10% tot 15% van de kolonies normaal. Maar de laatste 10 jaar loopt het aantal wintersterftes van de bijenvolken op van 30% tot 50%.
In Vlaanderen leven er 338 soorten wilde bijen. Liefst 56% van deze soorten staat op de Rode lijst in Nederland. Elke hulp is welkom. Plaats ook een bijenhotel in je tuin. Verneem meer over de levenswijze van solitaire bijen tijdens deze prachtig geïllustreerde diavoordracht door bijendeskundige Peter Hendrickx.

Bedreigingen
Bijen zijn zeer gevoelig voor sproeistoffen. Recent onderzoek wees uit dat vooral nieuwe pesticiden, zoals neonicotinoïden zeer schadelijk zijn. Deze producten worden gebruikt bij de behandeling van plantenzaden, waardoor de plant van binnenuit beschermd is tegen vraat. Deze stoffen komen op deze wijze ook in het stuifmeel en de nectar van planten terecht.
Moderne akkers en weilanden bevatten weinig of geen bloemen. Door de intensivering van de landbouw en het toenemend gebruik van meststoffen is het aantal wilde planten in het buitengebied sterk achteruitgegaan. Talrijke tuinen zijn eveneens steriele omgevingen met kort gemaaide gazons, coniferen en buxusstructuren. Een bloemrijke tuin kan een grote meerwaarde hebben voor bijen en hommels. Deze bestuivende insecten hebben bloemplanten nodig als voedselbron en allerlei ‘wilde hoekjes’ om in te nestelen.

Bouw zelf een bijenhotel
In Vlaanderen leven ruim 300 soorten wilde bijen. De meeste bijensoorten leven solitair en nestelen ondergronds. Andere soorten gebruiken holle stengels of holtes in dood hout. Vaak worden in één stengel verschillende eitjes afgezet, samen met wat stuifmeel. Elk eitje wordt afgezet in een aparte cel. De larven, die eerst het stuifmeel opeten, verpoppen na een zekere tijd tot volwassen bijen. Om voor extra nestgelegenheid te zorgen, kun je zelf een bijenhotel maken door gaten te boren in een blok hout of door riet- of bamboestengels in een houten bakje te stoppen. Hang het hotel op een zonnige plek, die beschut is tegen regen en wind.
 

Diavoordracht
Op zaterdag 8 november 2014 om 20 uur organiseert Natuurpunt Heist-op-den-Berg een diavoordracht over de ecologie van solitaire bijen. Peter Hendrickx geeft ook nuttige tips voor de bouw en plaatsing van bijenhotels.
Deze activiteit vindt plaats in het Natuurpuntlokaal, Leopoldlei 81 in Hallaar. Inkom: 2,50 euro.