vrijdag 2 mei 2014

Broedvogelinventarisatie 2014

Stefan Janssens is weer volop bezig met de broedvogelinventarisatie van de Netevallei en dit jaar bekijkt (en beluistert) hij het stuk tussen de Nieuwendijk in Itegem en Lodijk in Bruggeneinde.
Donderdag 1 mei gingen we samen met hem op tocht. We vertrokken om 7u 's morgens aan de Nieuwendijk-brug en wandelen zo naar Lodijk en terug.
Op de heenweg moesten we vooral luisteren want er hing een stevige mist in de vallei. Tijdens de terugweg klaarde het helemaal op en konden we ook onze ogen de kost geven.

De "oogst" was niet min. Meerdere koppels roodborsttappuiten werden waargenomen, zangposten van nachtegaal, fitis, tuinfluiter, tjiftjaf, zomertortel en grasmus werden ook gespot. Ook de grote gele kwikstaart is weer op post.

Ook koekoeken, grote bonte spechten , groene spechten, kievit, buizerds, torenvalk, koolmezen, kraaien, kauwen, vinken, wilde eenden, waterhoentjes, merels, zanglijster, krakeend en grote canadese gans werden waargenomen (en dan vergeet ik nog wel wat soorten).

De sprinkhaanzanger hoorden we deze keer jammer genoeg niet en ook een wielewaal viel er niet te horen.


Het was weer een interessante wandeling door onze prachtige Netevallei.


Vogels spotten in een mistige Netevallei

Mannetje roodborsttapuit

Mannetje krakeend